Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

polski (Polish)

Praktyczność Bożego zaopatrzenia

(28 listopada 2022)
Originally published in The Christian Science Sentinel, 1 sierpnia 2022 r
Also available in English: The practicality of God’s supply

„Wybierajcie”

(czerwiec 12 2018)
Originally published in The First Church of Christ, Scientist and Miscellany

Pokonywanie kultury strachu

(lipca 19 2012)
Originally published by The Christian Science Publishing Society

Czym właściwie jest Chrześcijańska Nauka?

(kwietnia 09 2012)
Originally published by The Christian Science Publishing Society

Wywiad z byłym alkoholikiem

(marca 22 2011)
Originally published in the Christian Science Sentinel, 1 sierpnia 2022 r

Bądź szcęśliwy!

(marca 21 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, marca 04 1966

Jesteś potrzebny!

(marca 21 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, czerwca 04 1965

Tylko Bóg klasyfikuje człowieka

(marca 21 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, grudnia 02 1966

Spróbuj czułością

(marca 21 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, września 02 1966

Prawdziwe zaopatrzenie jest duchowe

(marca 21 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, września 04 1964

Kochać nieprzyjaciół?

(marca 21 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, czerwca 03 1966

„Gotowy do przebaczenia”

(marca 21 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, grudnia 04 1964

Wąż na murze ogrodowym

(marca 10 2011)
Originally published in The Christian Science Journal, kwietnia 1981
Also available in English: The snake on the garden wall

Nie bądź pod wrażeniem choroby!

(marca 10 2011)
Originally published in the Christian Science Sentinel, kwietnia 23 1977
Also available in English: Don't be impressed by disease! 

„Nie boję się”

(marca 08 2011)
Originally published in the Christian Science Sentinel, października 06 1980
Also available in English: "I am not afraid"

Naukowe twierdzenie bytu

(marca 07 2011)
Originally published in Science and Health with Key to the Scriptures
Also available in English: The Scientific Statement of Being

Modlitwa Pańska z jej duchowym tłumaczeniem

(marca 07 2011)
Originally published in Science and Health with Key to the Scriptures
Also available in English: The Lord's Prayer with its spiritual interpretation

Boże Prawo Koordynacji

(marca 07 2011)
Originally published in The Christian Science Journal, stycznia 1916
Also available in English: God's law of adjustment

Znać Boga Właściwie

(marca 07 2011)
Originally published in the Christian Science Sentinel, kwietnia 26 1958
Also available in English: Knowing God aright

Złóż wszelką swoją troskę na Boga

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, maja 02 1997

Pozostałych dziewięciu

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, lutego 14 2001

Prawda o duchach

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, lutego 02 2001

Jedność –gdziekolwiek jesteś

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, marca 03 1999

Uzdrawianie z choroby

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, kwietnia 01 1998

Polityka a sprawiedliwy rząd

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, maja 29 1996

Jak pokonywać zniechęcenie?

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, maja 30 1995

Demokracja a Królestwo Boga

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, lutego 26 1992

Świadomość tego, kim naprawdę jesteśmy, przynosi uzdrowienie

(lutego 01 2011)
Originally published in The Christian Science Monitor, kwietnia 28 1998

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.