Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Retningslinjer for skriftlig indsendelse til Herolden

Vi er taknemmelige for, at du gerne vil dele dine erfaringer skriftligt med andre. Før du indsender dem, bedes du venligst gennemgå retningslinjerne, som anført nedenfor, for at se om dit indlæg er klart.


Artikler

 • Gennemtænk Heroldens mission – ”at forkynde Sandhedens universelle og tilgængelige aktivitet”.
 • Tænk på at velsigne læseren og røre alles hjerte – fra nytilkomne til årelange Kristen Videnskabs studerende.
 • Skriv som du ville tale med en ven eller nabo, der ikke er bekendt med Kristen Videnskab. Anvend din naturlige, unikke stemme – tal med inspiration fra din egen erfaring.
 • Før du begynder at skrive en artikel, kan det være nyttigt at skrive det emne ned, som du gerne vil adressere, sammen med den åndelige hovedidé, du planlægger at beskrive. Når du derefter bygger videre på denne idé, trin for trin i løbet af artiklen, kan du referere tilbage til din hovedidé for at sikre, at du bevarer fokus på dit emne og den overordnede åndelige idé.
 • Med sjældne undtagelser, er det bedst at vælge et helbredende eksempel, du ikke har delt før.
 • Inkluder de nedenstående punkter i din artikel:
  • En klar idé om Guds sande natur og om menneskets åndelige identitet.
  •  Hvordan helbredelse ikke er noget, vi får til at ske med det menneskelige sind, men er Kristi åndelige berøring, der erstatter materielle overbevisninger med åndelig sandhed.
  • Én specifik metafysisk pointe udfoldet i løbet af artiklen, evt. med et lille antal passende citater fra Bibelen og Mary Baker Eddys skrifter, der bruges til at underbygge din hovedidé.
 • Forstå dit publikum
  • Gør det til et helbredende budskab for alle, uanset deres baggrund – kulturel, religiøs, etnisk, national, politisk – inklusive dem, der har ringe eller ingen erfaring med Kristen Videnskab.
  • Del fra dit hjerte hvad du har lært, og overvej at inkludere et helbredende eksempel, der viser hvordan det du har lært er praktisk. Forsøg ikke at overbevise folk eller få dem til at være enige med dig.
 • Artiklens længde:
  •  Mellem 300 og 1.200 ord. (Vi har brug for forskellige længder.
  • Vær venligst så kortfattet og fokuseret som muligt.

Vidnesbyrd

En Kristen Videnskabs helbredelse bekræfter, at Kristus er menneskehedens frelser nu til dags, lige så meget som dengang, da Jesus Kristus helbredte synd og sygdom. Her er et par tips til at belyse Guds helbredende kraft for læserne:

 • Skriv dit vidnesbyrd som om du fortalte det til en ven eller nabo, så læseren, der måske lærer om åndelig helbredelse for første gang, nemt kan forstå hvad du har oplevet.
 •  Længden af vidnesbyrd kan varierer. Korte vidnesbyrd er velkomne.
 • Del den nye indsigt om Gud og hans idé, mennesket, der ændrede din tankegang og førte til helbredelse.
 • Skriv vidnesbyrdet med dine egne ord uden at bruge alt for mange citater fra Bibelen og Mary Baker Eddys skrifter. Hvis du inkluderer et citat, bedes du forklare hvorfor det var meningsfuldt for dig, og hvordan det hjalp dig.
 • Sørg for at afslutte på en måde der viser, at helbredelsen er fuldstændig og permanent.
 • Brug gerne talesprog. Skriv som du ville tale med en ven, der ikke er bekendt med Kristen Videnskab.
 • Inkluder venligst navne, telefonnumre og e-mailadresser på tre personer (hvoraf kun én kan være et familiemedlem), som er villige til at bekræfte din helbredelse eller stå inde for din integritet.

Hvis du foretrækker at dele dit vidnesbyrd mundtligt, frem for at skrive, kan du optage dit vidnesbyrd og indsende det til os. Det vil blive nedskrevet af os til skriftlig offentliggørelse. Klik her for instruktioner og mere information (på dansk): Optagelse af dit vidnesbyrd.

Poesi

Vi er interesseret i originale digte, der tilbyder helbredende inspiration og et Kristen Videnskabs budskab. Alle typer poesi er velkomne, inklusive nutidige stilarter, såsom frie vers, prosapoesi -- og traditionelle stilarter såsom sonetter og oder. Rim, rytme, meter, antal stavelser, tegnsætning, antal linjer, antal strofer og linjedannelse er efter forfatterens skøn. Husk at formen skal afspejle tonen og emnet i digtet, samt tjene til at understøtte budskabet.

Følgende spørgsmål kan være nyttige, mens du skriver:

 • Bevæger digtet læseren til en ny eller dybere åndelig forståelse?
 • Afspejler dit digt et klart tema eller idé?
 • Er hvert ord nødvendigt, for at fremme budskabet i dit digt?
 • Indeholder dit digt en kærlighed for Gud og mennesket?
 • Er henvisningerne og indholdet klart og forståeligt for en læser, der ikke er bekendt med poesi?

Kristen Videnskabs Perspektiv klumme

”Christian Science Perspective” klumme (CSP på engelsk) kører fem dage om ugen i Monitor Daily online og på CSMonitor.com. Én CSP-artikel er også publiceret i hver Monitor Weekly (trykt tidsskrift). Du kan indsende en artikel til CSP på ethvert sprog, og hvis den bliver valgt, vil din artiklen blive offentliggjort på engelsk i Monitor. Den kan også derefter udgives på originalsproget i Herolden eller i andre Kristen Videnskabs tidsskrifter.

Følgende punkter kan være nyttige, mens du skriver:

 • En CSPartikel fokuserer på et problem, som mange mennesker kan relatere til, og giver et tankevækkende bud, på et helbredende Kristen Videnskabs perspektiv.
 • Emnet du vælger, skal klart forbindes med aktuelle behov og problemstillinger i den offentlige sfære.
 • Hvis du overvejer at skrive om en specifik nyhedsbegivenhed eller ferie, bedes du kontakte os for at diskutere timing og din fremgangsmåde.
 • Længden for artikler er som regel 350-650 ord, men længere eller kortere er muligt.
 • Vi accepterer artikler – inklusiv udprægede metafysiske beretninger – digte, vidnesbyrd om helbredelse… og, hvis du har en anden idé, vil vi meget gerne høre om det!

Er du en teenager, der gerne vil dele en helbredelse?

Vi er så glade for, at du overvejer at dele dit vidnesbyrd med læserne. Dit bidrag vil entydigt være dit, men retningslinjerne nedenfor hjælper dig med at sikre, at du har inkluderet alle de vigtigste oplysninger, før du indsender din artikel. 

 • Begyndelsen sætter scenen: Hvor var du? Hvad skete der? Hvad var problemet, der skulle løses, eller problemet der skulle helbredes?
 • Det mellemste afsnit af artiklen beskriver din oplevelse: Hvordan bad du? Hvad var de vigtigste inspirationer, der hjalp dig? Hvordan ændrede dit syn på situationen sig, efterhånden som du lærte mere om Gud?
 • Slutningen viser helbredelsen: Hvad var det helbredende øjeblik, eller hvordan vidste du, at du var helbredt? Og …var der en lektie eller indsigt fra oplevelsen, som har efterladt et varigt indtryk eller været nyttigt for dig siden da?

Ethvert teenage-vidnesbyrd bør:

 • Inkludere noget om Gud.
 • Inkludere noget om hvordan du bad.
 • Forklare eventuelle passager fra Bibelen, Kristen Videnskabs Salmebog, eller fra Mary Baker Eddys skrifter, som var nyttige for dig, mens du bad. Hvis du inkluderer et citat, bedes du forklare hvorfor det var meningsfuldt for dig, og hvordan det hjalp dig.
 • Forklar alle metafysiske idéer, som var nyttige for dig, mens du bad. For eksempel, hvis det hjalp dig at vide, at Gud er Alt, så forklar hvorfor. Hvordan ændrede det den måde du tænkte om situationen? Hvordan bidrog det til dine fremskridt såvel som til helbredelse?

De bedste vidnesbyrd afspejler forfatterens individualitet. Vær dig selv. Brug dagligt talesprog. Skriv som du ville tale med en ven, der ikke er bekendt med Kristen Videnskab. Vær uformel. Vær venlig. Ha’ det sjovt!

Spørgsmål? E-mail teens@csps.com

Retningslinjer for ”Daily Lift”:

Hvert ”Daily Lift” bør deles på en sådan måde, at alle kan forstå det, selv en person, der ikke er bekendt med Kristen Videnskab. Vores publikum elsker variationen af stemmer, og hvordan de udtrykker mangfoldigheden blandt vores kirkemedlemmer. Vær dig selv og sørg samtidigt for at dit bidrag inkluderer disse 4 punkter:

 1. Giver det lytteren håb?
 2. Indeholder det en unik helbredende Kristen Videnskabs idé? Er der specielt fokus på denne ene idé? ”Daily Lift” indlægget er kort, så forsøg ikke at dele for mange idéer. Gem dine andre idéer til en anden indsendelse!
 3. Har du inkluderet bevis for idéen gennem en frisk analogi eller et helbredende eksempel? Disse åndelige idéer er ikke teoretiske; de er praktiske, og det der deles, skal være overbevisende for de fleste lyttere.
 4. Giver du nok forklaring på ”hvordan”? Hovedpointen for vores lyttere er, at de er i stand til at tage det de hører med sig i deres dagligdag samt gøre brug af det.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.