Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

RICHTLIJNEN OM TE SCHRIJVEN VOOR DE HERAUT

Wij verheugen ons, dat u uw schrijven wilt delen. Voordat u het instuurt, verzoeken wij u onderstaande richtlijnen door te nemen om te zien of uw werkstuk gereed is.


Artikelen

 • Denk na over de missie van de Heraut – “de universele werkzaamheid en beschikbaarheid van Waarheid te verkondigen.”
 • Denk aan het zegenen van de lezer en het spreken tot ieders hart – van nieuwkomers tot degenen die al langer Christian Science bestuderen.
 • Schrijf zoals u zou praten met een vriend of naaste die niet bekend is met Christian Science. Gebruik uw eigen natuurlijke stem – spreek met inspiratie uit eigen ervaring.
 • Voordat u begint met het schrijven van een artikel, kan het helpend zijn om aantekeningen te maken over het onderwerp dat u behandelt, samen met het belangrijkste geestelijke idee dat u van plan bent uit te werken. Als u vervolgens in de loop van het artikel stap voor stap op dit idee voortbouwt, kunt u teruggrijpen naar die hoofdlijn om ervoor te zorgen dat u de focus op dat ene specifieke onderwerp en belangrijkste geestelijke idee behoudt.
 • Op enkele uitzonderingen na kunt u het beste een voorbeeld van genezing kiezen dat u nog niet eerder heeft gegeven.
 • Toon in uw schrijven:
  • Een duidelijk idee over de ware aard van God en van de geestelijke identiteit van de mens.
  • Hoe het werk van genezing niet iets is dat wij tot stand brengen met menselijk denken, maar dat het de aanraking van Christus is die stoffelijke overtuigingen vervangt door geestelijke Waarheid.
  • Een specifiek metafysisch punt, uitgewerkt in de loop van het artikel, met misschien een paar toepasselijke citaten uit de Bijbel en Mary Baker Eddy's geschriften om uw belangrijkste idee te onderbouwen.
 • Begrijp uw publiek
  • Maak er een genezende boodschap van voor iedereen van alle achtergronden – cultureel, religieus, etnisch, nationaal, politiek – inclusief degenen die weinig of geen ervaring hebben met Christian Science.
  • Spreek vanuit uw hart over wat u heeft geleerd en overweeg om een genezend voorbeeld toe te voegen dat de praktische toepassing laat zien van wat u heeft geleerd. Probeer mensen niet te overtuigen of het met u eens te laten zijn.
 • Lengte van artikel:
  • Tussen 300 en 1200 woorden (We hebben verschillende lengtes nodig.)
  • Wees zo beknopt en gefocust mogelijk.

Getuigenissen

Een Christian Science genezing bevestigt dat Christus de Verlosser van de mensheid is, heden ten dage net zoals toen Christus Jezus zonde en ziekte genas. Hier zijn een paar tips om Gods genezende kracht voor lezers aan het licht te brengen:

 • Schrijf uw getuigenis alsof u het aan een vriend of naaste vertelt, zodat lezers die misschien voor het eerst over geestelijke genezing lezen, gemakkelijk kunnen begrijpen wat u heeft meegemaakt.
 • De lengte van getuigenissen kan variëren. Korte getuigenissen zijn welkom.
 • Deel de nieuwe inzichten over God en Zijn idee, de mens, die uw denken hebben veranderd en tot genezing hebben geleid.
 • Gebruik uw eigen woorden in het getuigenis en steun niet teveel op citaten uit de Bijbel en de geschriften van Mary Baker Eddy. Als u een citaat toevoegt, leg dan uit waarom het betekenis voor u had en hoe het u heeft geholpen.
 • Zorg ervoor dat u zodanig eindigt dat u laat zien, dat de genezing volledig en blijvend is.
 • Wees een gesprekspartner. Schrijf zoals u zou praten met een vriend die niet bekend is met Christian Science.
 • Vermeld de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van drie personen (waarvan er slechts één een familielid mag zijn) die bereid zijn uw genezing te verifiëren of in te staan voor uw integriteit.

Als u liever iets mondeling dan schriftelijk meedeelt, kunt u uw getuigenis opnemen en naar ons toesturen. Het zal dan door ons worden overgezet voor schriftelijke publicatie. Klik hier voor instructies en meer informatie (in het Engels): Uw getuigenis opnemen.

Poëzie

We zoeken naar originele gedichten die genezende inspiratie en een Christian Science boodschap bieden. Alle soorten poëzie zijn welkom, inclusief hedendaagse stijlen, zoals vrije verzen, prozapoëzie – en traditionele stijlen, zoals sonnetten en odes. Rijmen, ritme, versmaat, aantal lettergrepen, interpunctie, aantal regels, aantal strofen en regelvorming zijn ter beoordeling van de auteur. Houd er rekening mee dat de vorm de toon en het onderwerp van het gedicht moet weerspiegelen en de boodschap moet ondersteunen.

Mogelijk vindt u de volgende vragen nuttig tijdens het schrijven:

 • Brengt het gedicht de lezer tot een nieuw of dieper geestelijk begrip?
 • Blijft uw gedicht bij één duidelijk thema of idee?
 • Is elk woord noodzakelijk om de boodschap van uw gedicht te bevorderen?
 • Deelt uw gedicht liefde voor God en de mens?
 • Zijn de verwijzingen en context duidelijk en begrijpelijk voor een lezer die niet bekend is met poëzie?

“Christian Science Perspective” kolom

De kolom “Christian Science Perspective” [Christian Science Perspectief] (CSP) verschijnt vijf dagen per week in de online Monitor Daily en op CSMonitor.com. In elke Monitor Weekly (hardcopy tijdschrift) wordt ook één CSP artikel gepubliceerd. U kunt het in elke taal indienen bij de CSP. Indien geselecteerd, wordt het artikel in het Engels in de Monitor gepubliceerd. Het kan dan ook in de oorspronkelijke taal in de Heraut of in andere CS tijdschriften worden gepubliceerd.

Mogelijk vindt u de volgende punten nuttig tijdens het schrijven:

 • Een CSP artikel richt zich op een kwestie waar veel mensen zich mee kunnen identificeren en biedt een doordachte kijk door middel van een helende, duidelijke Christian Science benadering.
 • Het onderwerp dat u kiest moet duidelijk aansluiten bij de huidige behoeften en problemen in de publieke sfeer.
 • Als u denkt te gaan schrijven over een specifieke nieuwsgebeurtenis of een bepaalde feestdag, neem dan contact met ons op om de timing en uw aanpak te bespreken.
 • De streeflengte voor artikelen is 350-650 woorden, maar langer of korter is mogelijk.
 • We accepteren artikelen – inclusief verhalende stukken die duidelijk metafysisch blijven – gedichten, getuigenissen van genezing ... en als u een ander idee heeft, zouden we dat graag willen weten!

Ben jij een tiener die een genezing heeft om te delen?

We zijn zo blij dat je overweegt jouw getuigenis met lezers te delen. Jouw bijdrage is uniek en de onderstaande richtlijnen helpen je ervoor te zorgen, dat alle belangrijke informatie is inbegrepen voordat je jouw werkstuk indient.

 • Het begin zet de toon: Waar was je? Wat gebeurde er? Wat was het probleem dat moest worden opgelost of de situatie die moest worden genezen?
 • Het midden geeft je vooruitgang weer: Hoe heb je gebeden? Wat waren de belangrijkste inzichten die jou hebben geholpen? Hoe veranderde jouw kijk op de situatie toen je meer over God leerde?
 • Het einde toont de genezing: Wat was het moment van genezing of hoe wist je dat je genezen was? En was er een les of inzicht dat je hebt meegenomen uit de ervaring die sindsdien nuttig voor je is geweest?

Elke getuigenis van tieners moet:

 • iets over God inhouden.
 • iets toevoegen over hoe je hebt gebeden.
 • eventuele passages uit de Bijbel, het Gezangboek van Christian Science of een van de geschriften van Mary Baker Eddy uitleggen, die jou hebben geholpen tijdens jouw gebed. Als je een citaat opneemt, leg dan uit waarom het betekenis voor je had en hoe het je heeft geholpen.
 • alle metafysische ideeën uitleggen die je hielpen tijdens jouw gebed. Bijvoorbeeld hoe het begrip dat God Alles is, je heeft geholpen; leg dan uit waarom. Hoe veranderde het de manier waarop je over de situatie dacht? Hoe droeg het bij aan jouw vooruitgang en de genezing?

De beste getuigenissen weerspiegelen de individualiteit van de schrijver. Blijf jezelf. Gebruik spreektaal. Schrijf zoals je zou praten met een vriend die niet bekend is met Christian Science. Wees informeel. Wees vriendelijk. Heb plezier!

Vragen? E-mail teens@csps.com

Richtlijnen voor de Daily Lift

Elke Daily Lift moet worden gedeeld op eenvoudige wijze, zodat iedereen die kan begrijpen, zelfs iemand die niet bekend is met Christian Science. Ons publiek houdt van de verscheidenheid aan stemmen en hoe deze de diversiteit in ons kerklidmaatschap weerspiegelen. Wees uzelf en zorg ervoor dat uw bijdrage deze 4 dingen omvat:

i. Geeft het de luisteraar hoop?

ii. Bevat het één uniek Christian Science idee over genezing? Is er een enkele focus rond dat ene idee? De Daily Lift is kort, dus het werkt niet goed om teveel uit te weiden. Bewaar uw andere ideeën voor een andere inzending!

iii. Heeft u een bewijs van het idee toegevoegd door middel van een nieuwe analogie of van een genezend voorbeeld? Deze geestelijke ideeën zijn niet theoretisch; ze zijn praktisch. En wat wordt gedeeld, moet voor de meeste luisteraars overtuigend klinken.

iv. Geeft u genoeg “Hoe” in uw uitleg? Het belangrijkste punt voor onze luisteraars is dat ze kunnen meenemen wat ze horen en dit gedurende de dag ook kunnen toepassen.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.